Letters to MCM/Betox

The firms who are now putting unscrupulous pressure on the regional authorities in order to get approval for mining operations before the National Park law is passed.

Our main target is the BETOX company who (we reported earlier) had their application to open a new quarry turned down. They have now started legal action against local environmental officials in Roznava for dereliction of duty (failing in their official duties).

Interesting is that BETOX, a subsidiary of the Vychodoslovenske stavebne hmoty (VSH) - Chairman of the Board a German, Gernot Daumann - belong to the Muska Group who have their main office in Raubling, Bavaria, Germany - Managing Director Christian Staedler.

This is last main stage of our protest in support of local conservationists in Eastern Slovakia; but we will, with their assistance, continue to monitor and report on important developments.

David Conlin

I will be mailing/faxing these letters centrally with names appended. If you wish to send your own please feel free to 'cut and paste'. I would however be grateful

a. for a copy or quick notification that you have written/faxed/mailed
b. if your would hold your letters/mails/faxes back until 08:00 CET on Friday 09.03.

Thanks,

David

The address list, and company profiles, are given below the draft letter.

Mail me here

Dear (Addressees see below),

News of the unforgivable pressure by foreign and local companies to extend or initiate exploitation of natural resources in the protected areas of the Slovakian Karst region is spreading fast in the rest of Europe.

We, the undersigned, and many others, are concerned to learn of applications by your group to extend present quarrying operations or exploit more such sites in the protected areas of World Heritage Site, the Slovak Karst. It demonstrates little sensibility that you and other companies are putting on the pressure, including the instigation of legal action, for new operations to be approved, at the same time that local people and conservationists, now with Slovakian governmental and parliamentary support, are calling for the protected landscape area Slovak Karst to be declared a National Park. Some would regard this as a cynical attempt to create an irrevocable situation before the necessary legislation can be passed.

The undersigned are birdwatchers and ornithologists, from Europe and elsewhere, who are concerned at this planned destruction of this valuable part of the Slovak Karst.

We urge you to demonstrate concerns for this unique environment by deferring your applications for new or extended quarrying and mining activities in the protected areas of the Slovak Karst. We have also expressed our concern to those accountable in the region and at governmental level and pledged our support to the local people.

The Slovak Karst is a special case. It is the only remaining intact Mediterranean karst area in Central Europe and is a unique habitat for protected fauna and flora of international significance. As well as being a World Heritage site it is also an Important Bird Area (IBA), a site declared as ‘Priority Site for Conservation’ in Europe by BirdLife International. It is essential that it is declared a National Park, as is the bordering area in Hungary, without delay. Mining and quarrying operations have no place in the proposed National Park region. Redevelopment, after destruction of existing coherent and singular habitats, is not the answer.

We urge you to demonstrate your declared concerns for the environment by deferring or withdrawing your applications to quarry or mine in protected areas. The Slovak People and conservationists everywhere will be grateful for such a farsighted decision.

Yours sincerely,

(or add your own name and address here) David Conlin

and concerned Eurobirders, ornithologists and others, representing the following countries:

Austria, Australia, Belgium, Cyprus, Denmark, Ecuador, England, Finland, France, Germany, Greece, Italy, Latvia, Netherlands, Norway, Portugal, Russia, Scotland, Slovakia, South Africa, Spain, Sweden, Switzerland, United States of America, Wales

83 names to follow here (to date - 6. March)


SLOVAKIAN TRANSLATION - SLOVENSKÝ PREKLAD
some accents may not be accepted by your browser]

Vážený pán,

správy o neodpustiteľnom nátlaku zahraničných a domácich firiem na rozšírenie alebo otvorenie ťažby prírodných zdrojov v chránenom území Slovenského krasu sa rýchlo šíria vo zvyšku Európy. My, dolupodpísaní, a mnohí iní, sme znepokojení správou o žiadosti Vašej spoločnosti na rozšírenie súčasných ťažobných aktivít alebo otvorenie nových ťažobných priestorov v chránenom území Slovenského krasu, územia patriacom k Svetovému dedičstvu. Dokazuje to malú citlivosť, keď Vy a iné spoločnosti vytvárate tlak, včítane hrozby právnych postihov, na schválenie nových aktivít v čase, keď miestni občania a ochrancovia životného prostredia, teraz už s podporou slovenskej vlády a medzinárodnou podporou, požadujú, aby bola chránená krajinná oblasť Slovenský kras vyhlásená za národný park. Mohlo by sa to považovať aj za cynický pokus vytvoriť nezvratný stav ešte predtým, ako bude môcť byť schválená príslušná legislatíva.

Podpísaní sú ornitológovia z Európy a inokadiaľ, ktorí sú znepokojení týmto plánovaným zničením tejto hodnotnej časti Slovenského krasu.

Vyzývame Vás potvrdiť Váš záväzok k ochrane životného prostredia odložením Vašich žiadostí o povolenie nových alebo rozšírenie súčasných ťažobných a banských aktivít v chránených územiach Slovenského krasu. Vyjadrili sme naše znepokojenie zodpovedným v regióne a na vládnej úrovni a vyslovili podporu miestnym občanom.

Slovenský kras je jedinečné územie. Je to posledné nepoškodené územie stredozemného krasu v strednej Európe a unikátny priestor pre chránenú faunu a flóru medzinárodného významu. Okrem toho, že je to územie patriace do siete Svetového dedičstva je to takisto územie patriace do siete Významných vtáčich území - Important Bird Areas (IBA), územie vyhlásené spoločnosťou BirdLife International za prednostne chránené územia v Európe (‘Priority Site for Conservation’). Je veľmi dôležité, aby bolo bezodkladne vyhlásené za národný park, rovnako ako je tomu v priľahlom území v Maďarsku. Banské a ťažobné aktivity nemajú miesto na území navrhovaného národného parku. Obnova, po zničení existujúcich súvislých alebo bodových priestorov, nie je riešením. Vyzývame Vás potvrdiť Váš záväzok k ochrane životného prostredia odložením alebo stiahnutím Vašich nových žiadostí o rozšírenie súčasných alebo otvorenie nových ťažobných a banských aktivít v chránených územiach. Slovenský národ a ochrancovia životného prostredia všade na svete Vám budú vďační za takéto predvídavé rozhodnutie.

S úctivým pozdravom

David Conlin

a ďalší z Eurobirder, ornitológovia a iní, pochádzajúci z nasledujúcich krajín:

Rakúsko, Austrália, Belgicko, Cyprus, Dánsko, Ekvádor, Anglicko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Taliansko, Lotyšsko, Holandsko, Nórsko, Portugalsko, Rusko, Škótsko, Slovensko, Juhoafrická republika, Špánelsko, Švédsko, Švajčiarsko, USA, Wales.


Names, Addresses and Fax/Mail

The Group Head Office in Germany:

Ing. Christian Stadler
Managing Director
Muska GmbH & Co.
KGSchullerstr. 10
83064 Großholzhausen

Germany

Fax: 0049 8034 907550

Email: info@muska.de

<..........>

The Holding Company in Slovakia/Germany:

Gernot Daumann
Menber of the Board
VSH a.s.
Vychodoslovenske stavebne hmoty
Kukucinova 7
040 01 Kosice
Slovenská Republika

Email: vsh@muska.de

Fax: 00421 95 670 646 0

and in the Czech Republic

MCM
Jecna 1/550
150 00 Praha 2
Ceska Republika

Fax: 0042 02 249 192 38

Email: mcm@muska.de

<..........>

The Operating Company in the Hrhov/Kocisce Area

JUDr. Dušan Mach
Managing Director
BETOX s.r.o.

Fax: 00421 95 622 969 4 or /969 5


GROUP & COMPANY PROFILES
[from the Group's Website]

Muska

Muska GmbH & Co KG is the sales organisation of the Muska Group in Germany. Its chief objective is the sale and delivery of cement from the Czech and Slovak Republics to the end-user. The group has long-standing contacts with large-scale clients and has detailed analyses of the German market at their disposal.

New additions to the range of activities is the sale of further building material products from the production locations in the 2 countries by VSH a.s. and MCM (in the Czech republic). The anticipated successes in this field should secure the cement sales. Although the number of employees is very low, the organisation has developed into and proved itself as an ideal partner for German firms.

VSH

One of the best addresses for the production and export of building materials in the east Slovakian market.

It was necessary to establish VHS as a ‘coordination centre’ for this region in order to package all activities in the fields of sales coordination, marketing, strategy and participation and secure the future of the group through the ensuing synergy.

The position we have now reached in the field of building material production in Easr Slovakia is a good basis for further activities in this corporate direction.

BETOX

The fusion (VSH) with BETOX was an important step in the right direction. As well as being one of the largest cement producers in East Slovakia BETOX is also one of the largest consumers. On the other hand BETOX is also involved in extraction of sand and gravel so that, with this partnership, an intelligent basis for further synergy* effects has been created.

Together with its sister company Stones, BETOX is the largest and almost the only producer of natural gravel in East Slovakia

(*for ‘synergy’ read also ‘monopoly’. VHS has already once been investigated by the Slovakian Monopolies Commission.)